BOLIGPRISSTATISTIKKEN FOR JANUAR 2019

I januar 2019 steg boligprisene med 2,7 prosent i Norge, og er nå 3,6 prosent høyere enn for ett år siden. 

BOLIGPRISSTATISTIKKEN FOR DESEMBER 2018

I desember 2018 sank boligprisene med 0,2 prosent i Norge, men er nå 2,8 prosent høyere enn for ett år siden. 

BOLIGPRISSTATISTIKKEN FOR NOVEMBER 2018

I november 2018 sank boligprisene med 1,5 prosent i Norge, men er nå 2,0 prosent høyere enn for ett år siden. 

FLAT UTVIKLING OG STOR AKTIVITET I SEPTEMBER

I september 2018 sank boligprisene med 1,1 prosent i Norge, men er 2,7 prosent høyere enn for ett år siden. 

MODERAT PRISUTVIKLING OG STOR AKTIVITET I AUGUST

I august 2018 steg boligprisene med 0,8 prosent i Norge, men er 2,2 prosent høyere enn for ett år siden. 

MODERAT BOLIGPRISUTVIKLING I JULI

I juli 2018 forblir boligprisene i Norge uendret, men er nå 2,2 prosent høyere enn for ett år siden. 

MODERAT BOLIGPRISUTVIKLING I JUNI

I juni 2018 synker boligprisene for første gang i år, men er fremdeles 1,5 prosent høyere enn samme tidspunkt i fjor. 

REGLER FOR BOLIGLÅN

Regjeringen viderefører boliglånsforskriften ut 2019.

FRITIDSBOLIGER VED SJØEN

Prisene for fritidsboliger ved sjøen har steget med 2,5 prosent det siste året. Den typiske sjøhytten koster nå i snitt kroner 2.426.164,-.

STERK PRISOPPGANG I MAI

I Oslo steg boligprisene med 1,0 prosent i mai 2018. På landsbasis steg prisene med 1,0 prosent, korrigert for sesongvariasjon gikk prisene opp med 1,1 prosent.